O nás

Váhy a váhové systémy – KRAJSPOL SK s.r.o.

Firma KRAJSPOL SK s.r.o. so sídlom v Žiline nadväzuje na tradíciu, skúsenosti a kvalitu rodinného podniku. Rodinné podnikanie v oblasti predaja a servisu váh prešlo rôznymi transformáciami.

 • Apríl 1989 – povolenie na podnikanie pre servis váh
 • 1992 – živnostenský list na výrobu, predaj a servis váh
 • 2006 – vznik právnickej osoby KRAJSPOL SK, s.r.o.

Firma je členom Únie váharov SR a členom Asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky. Hlavnou strategickou činnosťou firmy je produkcia elektronických váh a váhových systémov, ich servis a poskytovanie služieb spojených s ich prevádzkovaním. Poskytujeme rôzne riešenia pre mobilné systémy, dávkovacie systémy, obchodné váhy ako aj váhy pre priemyselné použitie, široký rozsah periférnych zariadení a komponentov, elektronické a programové vybavenie pre automatizáciu, vizualizáciu a systémovú integráciu. Všetky produkty sú dodávané a vyrábané podľa platných medzinárodných noriem a štandardov.

Osvedčenie


Spoločnosť KRAJSPOL SK s.r.o.si je vedomá, že kvalita dodávaných produktov a poskytovaných služieb je prvoradým merítkom spokojnosti našich zákazníkov. V roku 2010 sme úspešne implementovali systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2008 / STN EN ISO 9001:2009 v nasledujúcom rozsahu:

 • Výroba, predaj, montáž, kalibrácia, prenájom a servis váh a váhových systémov.
 • Služby spojené s prevádzkovaním váh a váhových systémov, zabezpečenie overenia.

Krajspol SK s.r.o. je výhradným zástupcom a dodávateľom váh pre Slovenskú republiku:

 • Cardinal – americký výrobca elektronických váh a komponentov pre priemyselné prostredie
 • UWE – elektronické váhy pre obchodné prostredie
 • Veigroup – elektronické váhy do nakladačov a mechanizačných strojov
 • Detecto – zdravotnícke váhy
 • Diniargeo – priemyselné váhy

Základné podnikateľské aktivity spoločnosti Krajspol SK s.r.o.

 • Predaj mechanických a elektronických váh a váhových systémov
 • Servis mechanických a elektronických váh
 • Dodanie a kompletná montáž váhy, zaškolenie obsluhy
 • Zapožičiavanie váh
 • Kalibrácia váh a vystavenie certifikátu o kalibrácii
 • Zabezpečenie úradného overenia
 • Modernizácia mechanických váh na elektronické
 • Spracovanie údajov o vážení v nadstavbových systémoch