Servis váh

Servis váh

Servis váh

Spoločnosť Krajspol SK, s r.o. poskytuje servis váh s tímom kvalifikovaných technikov. Zaisťujeme opravu, údržbu a zlepšenie nie len nami dodaného váhového zariadenia a príslušenstva, ale aj iných slovenských a zahraničných výrobcov.

Disponujeme skladom s množstvom rôznych súčiastok, ktoré sa používajú v elektronických váhach, čo nám umožňuje nie len rýchly servisný zásah u zákazníka, ale aj následnú opravu a odstránenie príčin problému.

Máme niekoľko servisných stredísk v rámci slovenska, vďaka ktorým vieme v prípade potreby navštíviť zákazníka už do pár hodín od nahlásenia poruchy.

V niektorých prípadoch skutočným problém váženia nie je váha samotná, ale spôsob jej obsluhy a využívanie rôznych funkcií váhy ako napr. počítanie kusov, limitné a percentuálne váženie, akumulácia, tlač vážnych lístkov atď. Kontaktujte nás a pomôžeme Vám operatívne vyriešiť problém telefonicky, e-mailom, alebo vzdialeným pripojením do váhy.