Modernizácia váh

Modernizácia váh

Modernizácia váh

V prípadoch, keď aktuálny stav nosnej konštrukcie mechanických, ale aj starších elektronických váh dovoľuje ich ďalšie používanie, nainštalujeme nové elektronické snímače a váhový indikátor.

Jedná sa hlavne o mechanické mostové a plošinové váhy a mechanické váhy pri výrobe betónu na betonárkach. Táto modernizácia zahŕňa výhody nie len z hľadiska finančnej náročnosti riešenia, ale aj údržby, používania a v neposlednom rade možnosť pripojenia ďalších periférnych zariadení ako napr. tlačiareň, PC, prídavný displej, spínanie externých zariadení a pod.